เว็บหวยสด

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ท่องเที่ยววิถีชาวพุทธ ไหว้พระขอพร วัดโคกขาม สมุทรสาคร

สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยววิถีชาวพุทธ วัดโคกขาม เป็นวัดเงียบสงบอยู่ติดคลองโคกขาม ในเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สร้างขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2222 ในสมัยนั้นบริเวณนี้มีเป็นป่า ยังมีค้นไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่สัญจรโดยการพายเรือ และเมื่อถึงวันพระหรือมีงานบุญชาวบ้านก็จะแจวเรือกันมาทำบุญที่วัดนี้ และในปัจจุบันริมคลองโคกขามก็ยังคงมีบ้านเรือนอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้การสัญจรทางบกมีถนนหนทางเชื่อมติดต่อกันสะดวกกว่า และวันนี้ เว็บหวยสด จะพาไปดูเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดนี้กันสักหน่อย

ประวัติวัดโคกขาม สมุทรสาคร

วัดโคกขาม ยังเป็นพุทธศาสนสถาน ที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมากราบไหว้ขอพร และนักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางกันมาเยี่ยมชมโบสถ์เก่าสมัยอยุธยา และกราบไหว้หลวงพ่อสัมฤทธิ์ (พระพุทธสิหิงค์) มีงานปิดทองประจำปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี วัดตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในบริเวณวัดมีอุโบสถมหาอุด มีใบเสมาหินทรายแดงรอบพระอุโบสถหลังเก่า ด้านหน้ามีพระเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถมหาอุด มีลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบันงดงาม

วัดโคกขาม สมุทรสาคร

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์มหาอุตม์

วัดแห่งนี้ชาวบ้านมักจะมาทำบุญ กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ที่เรายังไม่เคยเห็นถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก ด้านหน้าโบสถ์มหาอุตม์จะประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปโบราณตามพุทธลักษณะแบบลังกา คือ อวบอ้วนพระพักตร์ดูกลม ห่มจีวรดองปางมารวิชัย ขัดสมาธิ เพชรที่ประดับน่าจะเป็นสมัยทวารวดี มีเรื่องเล่าขานกันว่าหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ มีผู้อัญเชิญมาจากเมืองนครศรีธรรมราช แต่แล้วกลับเอาไปเก็บซ่อนเอาไว้นานแสนนาน เป็นเวลาถึง 200 ปี ต่อมาทางวัดจึงได้อัญเชิญออกมา เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา ต่อมาชาวบ้านได้ขอพรแล้วได้สมความปรารถนาจึงพากันเรียกหลวงสัมฤทธิ์ และด้วยความเชื่อสืบต่อกันมาองค์พระพุทธสิหิงค์องค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่ 4 ของสยามประเทศ

พระพุทธสิหิงค์ ทั้ง 4 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง

Huaysod ทราบมาว่าพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีอยู่ 4 องค์ องค์ที่ 1 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร, องค์ที่ 2 ประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ องค์ที่ 3 ประดิษฐาน ณ หอพระสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 ประดิษฐานอยู่ที่นี้ วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นั่นเอง ขนาดองค์มีหน้าตักกว้าง 66 ซม. สูง 83 ซม. รอบฐาน 153 ซม. เนื้อเป็นทองสีดอกบวบหนัก 37 ชั่ง 1 ตำลึง ประมาณ 2964 บาท โดยตัวองค์พระจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนยุคต้น อายุเก่าแก่ประมาณ 300 ปี มีพุทธลักษณะอิ่มเอิบ ที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์

พระพุทธสิหิงค์

ลักษณะของพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันเรียกขานว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ขนาดองค์มีหน้าตักกว้าง 66 ซม. สูง 83 ซม. รอบฐาน 153 ซม. เนื้อองค์เป็นทองสีดอกบวบ มีน้ำหนักหนัก 37 ชั่ง 1 ตำลึง (ปัจจุบันน้ำหนักประมาณ 2964 บาท) ทรงองค์พระอวบอ้วน พระพักตร์กลม พระหนุนูน พระโขนงโก่งโค้ง พระนาสิกเป็นสันโค้ง พระโอษฐ์แคบ พระรัศมีเหนือพระเกตุมาลาเป็นเปลวสั้น เส้นพระศกขมวดเป็นต่อมกลม นั่งท่าขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์วางในท่าปางมารวิชัย ครองผ้าแบบห่มดอง ฐานรองเป็นฐานเขียง ลักษณะทั่วไปเป็นแบบเชียงแสนรุ่นแรก เชื่อว่าฝีมือช่างเป็นของปฏิมากรชาวล้านนา ตามประวัติองค์พระได้เคยถูกลงรักปิดองค์ดำทั้งตัว และนำมาซ่อนไว้ในวัดแห่งนี้ แต่ความลับก็ปิดได้เพียง 200 ปี รักที่ปิดองค์พระเริ่มจางและเสื่อมคุณภาพลง จนสามารถมองเห็นเนื้อทองอย่างเด่นชัด

ศาลพันท้ายนรสิงห์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

จุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือศาลพันท้ายนรสิงห์ ผู้รักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นอนุสรณ์สถานที่เล่าขานกันถึงเรื่องราวความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือของพระเจ้าเสือ​ ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเป็นสิ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และบุษบก ในโบสถ์มหาอุตม์ มีพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ เพื่อนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาได้ทั้ง 4 ทิศ โดยทางด้านซ้ายมองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยี ด้านขวาองค์พระพุทธรูปขัดสมาธิปางมารวิชัย ด้านหลังประดิษฐานเสาฉัตร

ขอพร หลวงพ่อสัมฤทธิ์

เส้นทางมาไหว้ขอพร หลวงพ่อสัมฤทธิ์

ออกจากกรุงเทพฯ มุงตรงถนนเส้นพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดพันท้ายนรสิงห์ มุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนหมายเลข สค2004 ประมาณ 2.2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท สค5031 ประมาณ 2.6 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ทางซ้ายมือจากตัวเมืองสมุทรสาครใช้ถนนเส้นทางไปโรงพยาบาล เลี้ยงขวาข้ามสะพานข้ามคลองมหาชัย ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณทางไปวัดเจษฎาราม ขับตรงไประยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เลยหมู่บ้านสารินซิตี้ วัดจะตั้งอยู่ทางขวามือ สำหรับโบสถ์มหาอุตม์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้คงอยู่เพื่อการศึกษา สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชอบด้านศิลปะ ทางด้านองค์พระเจดีย์ ใบเสมาและองค์พระพุทธสิหิงค์ เชื่อกันว่าน่าจะเป็นศิลปะจากประเทศศรีลังกา

หากเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวสมุทรสาคร หวยสด แนะนำว่าอย่าลืมแวะชมความสวยงามของวัดแห่งนี้กัน สำหรับการเดินทางมาได้ไม่ยาก มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นที่สักการะกราวไหว้ของชาวสมุทรสาคร อาณาบริเวณของวัดก็มีความกว้างขวาง มีโบราณสถาน ปูชนียวัตถุสำคัญมากมายให้ชม “สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ