เว็บหวยสด

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

วัดสวยภาคอีสาน เที่ยวได้ ถ่ายรูปสวย ศักดิ์สิทธิ์ด้วยต้องไปสักครั้ง

วันนี้พาทัวร์วัดสวยภาคอีสาน ภาคอีสานดินแดนแห่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่อาณาเขตกว้างใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเที่ยมชมธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาของผู้คน วันนี้ใครเป็นสายมูชอบเลาะหาที่ทำบุญ หรือ คนที่สนใจอยากไปกราบไหว้ สักการะขอพรที่วัดในภาคอีสาน เว็บหวยสด ได้ทำการรวบรวมวัดสวยๆ ดัง ๆ มาให้ไปไหว้พระขอพร ทำบุญเสริมโชคลาภ สิริมงคลให้แก่ชีวิตมีที่ไหนไปดูเลย

เปิดพิกัด วัดสวยภาคอีสาน ตำนานความศักดิ์สิทธิ์

รวมวัดสวยภาคอีสาน มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม ผสมผสานเอกลักษณ์ของหลากหลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ออกกรุงเทพไปสระบุรีเลี้ยวขวา อำเภอด่านขุนทด วัดบ้านไร่ เป็นวัดสำคัญ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” พระเกจิชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ ภายในมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ อยู่หลายอาคาร ที่โดดเด่นสวยงามอย่างมากคือ หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นอุทยานธรรม 5 ชั้น กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ อาคารประติมากรรมนูนต่ำและเซรามิกโมเสกสีสันสวยงามมากกว่า 20 ล้านชิ้น มีความละเอียดประณีตโดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ในวิหารเป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎกที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้อย่างครบถ้วน

เปิดพิกัด วัดสวยภาคอีสาน

วัดสวยภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ Huaysod ว่าเป็นวัดที่สวยมากแห่งหนึ่งของภาคอีสานไฮไลท์จะอยู่ตรงที่พระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์ ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ และมีทางเดินเป็นบันไดพญานาคทอดยาวไปสู่พระอุโบสถอันงดงาม ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสมาเที่ยวศรีสะเกษ พระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์จำลองที่วัดแห่งนี้กว้าง 5 เมตร ยาว 13.6 เมตร หลังคาเป็นทรงจตุรมุข 3 ชั้นมียอดมณฑป ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหลายองค์ บริเวณทางเดินเป็นบันไดสลักลวดลายของพญานาคทอดยาวไปยังพระอุโบสถ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว บริเวณภายในวัดยังมีตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชนให้ได้เดินเที่ยวชมด้วย

เจดีย์หินทรายวัดประชาคมวนาราม

วัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สำคัญ สวยงาม และยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกัน โดยสร้างเลียนแบบมาจากเจดีย์โบโรบูโด (บรมพุทโธ) เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ความน่าอัศจรรย์ของเจดีย์หินทรายที่วัดป่ากุง คือสร้างด้วยหินธรรมชาติทั้งหลัง โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 12 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายนอกเจดีย์มีภาพแกะสลักที่สวยงาม วิจิตรพิสดาร โดยเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จะอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของเจดีย์

พระมหาธาตุแก่นนคร

 วัดสวยแดนอีสาน วัดหนองแวง พระมหาธาตุแก่นนคร

พระอารามหลวงเก่าแก่ วัดหนองแวงอยู่คู่ขอนแก่นมายาวนานกว่า 200 ปี มี “พระมหาธาตุแก่นนคร” เป็นพระธาตุ 9 ชั้น งดงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสมัยทวาราวดี ผสมผสานกับศิลปะอินโดจีน เป็นลักษณะแบบชาวอีสาน โดยเรือนยอดทรงเจดีย์นั้นได้จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น ด้านในพระธาตุแต่ละชั้นก็เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวอันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนอีสานและพระพุทธศาสนาให้ได้ชม รวมถึงยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วย จากชั้นบนยอดเจดีย์เราจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของบึงแก่นนครและเมืองขอนแก่นได้อย่างชัดเจน

วัดพระธาตุพนม วัดคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดนครพนม

ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สถาปัตยกรรมพระธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมศิลปะแบบขอม ประดับลวดลายอันวิจิตรงดงาม พระบรมธาตุนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 8 ในยุคที่อาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าริมฝั่งแม่น้ำโขง พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ที่นี้ ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า และของมีค่าของจังหวัด ฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม “แม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้ง ก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต”

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดสวยพระธาตุงาม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนคร เคารพสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปไหว้ขอพรสักครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เอกลักษณ์อันโดดเด่น คือเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงบัวเหลี่ยมสีขาวงดงาม ยอดฉัตรเป็นทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ซุ้มยอดประตูที่มีลักษณะเป็นยอดปราสาท สันนิษฐานว่าเดิมพระธาตุเชิงชุมเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม เนื่องจากมีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 16 ปรากฏอยู่ แต่พระธาตุองค์ปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้านช้าง ที่แผ่เข้ามาในภูมิภาคอีสานราวพุทธศตวรรษที่ 19 พระธาตุสร้างครอบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึง 4 รอยด้วยกัน และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสกลนครมาอย่างยาวนาน

จะเห็นได้ว่าวัดในภาคอีสานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม และความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่เพื่อนๆมีโอกาสได้ไปเที่ยววัดสวยๆ ในภาคอีสาน หวยสด จึงถือว่าเป็นอีกการท่องเที่ยวที่สายมูเตรูทั้งหลายห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รูปสวยๆ ทุกคนจะต้องได้ความประทับใจกลับมาอีกด้วย“สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ