เว็บหวยสด

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ชมความอลังการ ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ

อันซีนแดนอีสานชมความอลังการ ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ จุดดึงดูดที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาแวะเวียนมาทำบุญกันไม่ขาดสาย อยู่ที่ความสวยงามของการดัดแปลงตัวอาคาร ให้เป็นกลายเป็นวังบาดาลเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและพญานาค หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “ถ้ำนาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม” ถ้ำพญานาคจำลองสร้างขึ้นจากพุทธประวัติ ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค เว็บหวยสด จะบอกว่าใครอยู่ใกล้หรือใครมีโอกาสได้ผ่านมา ก็สามรถแวะไปทำบุญเยี่ยมชมความงดงามของวัดนี้กันได้เลยจ้า

ข้อมูลการสร้างความเป็นมา วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษนั้นก็มีวัดสวย ที่จัดว่าเป็นอันซีนแดนอีสานอยู่ด้วยคือวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม จากการบริจาคที่ดิน ของนายหวย เพ็งพันธ์และนางสมัย เพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดาของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาด้วยความเพียรของเจ้าอาวาส และแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย นามว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ปัจจุบัน มีพระครูวิจิตรวินัยคุณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป และสามเณร 2 รูป

ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ

ข้อมูลสถานที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝ่ายธรรมยุติ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา 20 รูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดศรีมงคลรัตนาราม ทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์

วัดสวย ศรีสะเกษชมวังบาดาล ถ้ำพญานาคจำลอง

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างเป็นถ้ำพญานาคราชเพื่อย้อนตำนานพุทธประวัติสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับพญานาคราชผู้มีฤทธิ์สถิตเมืองใต้บาดาลปกป้องดูแลพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลนี้จึงมีการสร้างองค์พระพุทธรูปปางนาคปรก 7 เศียร Huaysod จุดเด่นชัดเจนคือพญานาคราชล้อมรอบองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระประธานประดิษฐานในถ้ำ จัดสร้างเป็นสีขาวปางสมาธิ พุทธลักษณะงดงาม ทางวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญและบรวงสรวงบรรจุดวงใจ ดูแล้วมีมนต์ขลังน่าพิศวงยิ่งนัก จากปากถ้ำเดินเข้าสู่ถ้ำคล้ายมีมนต์สะกด เหมือนอยู่ในถ้ำใต้บาดาลจริงๆ มองดูรอบๆมากไปด้วยพญานาคราช ที่คอยดูแลถ้ำ และยังเป็นที่ประดิษฐ์พระพุทธไสยาสน์องค์สีขาว ตามพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคราช

วังบาดาล ถ้ำพญานาคจำลอง

พระมหาเจดีย์ ศรีมงคลเกศแก้วมณี แห่งวังบาดาล

โดยพระครูวิจิตร วินัยคุณ เจ้าอาวาส และพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพื่อสืบทอดศาสนา โดยจำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

ใครๆก็อยากไป วังบาดาลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเป็นวัดพญานาค มีวังบาดาลที่เป็นส่วนหนึ่งของ พระมหาเจดีย์ 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นวังบาดาล ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว และรูปปั้นพญานาคตามวรรณคดีที่อ่อนช้อยงดงาม มีการประดับไฟหลายสีสัน ในส่วนของชั้นที่ 2-5 ยังไม่เปิดให้เข้าชม วัดที่สร้างได้สวยงามอลังการงานสร้างมาก เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวสายบุญ ต้องแวะไปไหว้สักการะสักครั้ง ที่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่ สามารถแวะไปถ่ายรูปได้จุดไม่มีเบื่อ ไปแล้วอยากไปอีก สายบุญสายเที่ยว ไปแล้วจะต้องติดใจ การเดินทางสะดวกสบายไปง่าย ไม่ไกลจากตัวอำเภอ ขับรถส่วนตัวก็สะดวกมากแนะนำให้เพื่อนๆไปไหว้ขอพรกัน

พระมหาเจดีย์ ศรีมงคลเกศแก้วมณี

ข้อมูลการเดินทางมาเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

ติดกับถ้ำวังบาดาลแวดล้อมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ถัดไปเป็นลานต้นโพธิ์ และลานพญานาคที่มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่ผ่านการโรยแป้งขอเลขเด็ดมาแล้วจำนวนมาก บริเวณหน้าทางเข้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ ศาลาริมน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่มให้บริการ กิจกรรมน่าสนใจ คือการไหว้พระ, ทำบุญ, ปฏิบัติธรรม หากใครสนใจมาเที่ยวชมไหว้พระขอพร การเดินทางมาได้ไม่ยาก วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนการเดินทางเพื่อนๆปักหมุด  https://goo.gl/maps/AJLkMTBGwu2jCPCGA มาตาม Google Map ไปได้เลย หาไม่ยาก

เพื่อนๆคนไหนที่ได้มาเที่ยวศรีสะเกษ หวยสด แนะนำให้มาเดินชมความสวยงามของวัดป่าศรีมงคลรัตนารามแห่งนี้ดูกันสักครั้งกัน เพราะที่นี่มีทั้งความรู้สึกสงบ ร่มเย็น และเต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่สัมผัสได้จริงๆ เรื่องต่อไปจะเป็นวัดสวยที่ไหน เพื่อนๆกดติดตาม รออ่านบทความต่อไป แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ปักหมุดรอเลย “สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ